top of page
  • markramanat

ממשלת אוסטרליה מסרבת להיכנע לסין

שרי החוץ של סין ואוסטרליה נפגשו לראשונה של השניים מאז נבחר ראש הממשלה החדש של אוסטרליה.

סין מאשימה את הממשלה הקודמת של אוסטרליה, בהידרדרות היחסים בין המדינות.


וכעת סין הציבה בפני אוסטרליה 4 דרישות:

1. לראות בסין שותפה ולא יריבה.

2. להמשיך לשפר את יחסיהן ולחפש מכנה משותף תוך הפרדת חילוקי הדעות.

3. לא לפגוע בסין ולא להיות מושפעת על ידי צד שלישי כדי לפגוע בסין.

4. לבנות דעת קהל חיובית ופרגמטית כלפי סין.


בתגובה מסר ראש ממשלת אוסטרליה אנתוני אלבנזי:

"אוסטרליה לא תיכנע לדרישות סין ולכן אנחנו נשמור על אינטרס הלאומי שלנו. במילים אחרות אנחנו נשתף פעולה עם סין כשהדבר יתאפשר. אני רוצה לבנות יחסים טובים עם כל המדינות, אבל, אנחנו נעמוד על האינטרסים של אוסטרליה כשאנחנו חייבים".


עם זאת מדווח שממשלת אוסטרליה ניסתה לשכנע את סין להפחית במכסי המגן הכבדים שלה על סחורות המגיעות מאוסטרליה, כולל יין, פחם, ועץ.


העונשים של סין נתפסים לרוב כנקמה של ממשלת סין על כך שממשלת אוסטרליה (הקודמת) קראה לחקור את מקורותיו של נגיף הקורונה שהתפרץ בסין.


https://youtu.be/8inQyW7ojuo

bottom of page